El-bil, hvor mye er verditapet?

Norge har virkelig omfavnet el-biler siden de ble mulige å kjøpe, det er nå over 200 000 el-biler i Norge og tallet vokser. Litt av grunnen til den eksplosive veksten i el-biler i Norge har vært gunstige ordninger på både avgifter ved kjøp og bompenger, så mange har slengt på seg de kuleste solbrillene sine og lagt ut på landeveien. Dette kombinert med at gunstige finansieringsløsninger har blitt lansert for å lokke nordmenn til å kjøpe seg en kostbar bil.

Teknologien i el-bilene blir stadig bedre. Batterikapasiteten blir stadig bedre og bilene har en lenger rekkevidde. Et spørsmål som veldig få tenker på før de kjøper seg el-bil er hva vil verditapet på bilen være når du skal selge den?

En el-bil er jo veldig annerledes fra vanlige bensin og dieselbiler. Teknologien i diesel og bensinbiler har vært ganske stabil de siste årene. Det betyr at verditapet blir enklere å regne ut og forutse. På el-biler så rulles det stadig ut bedre modeller til samme pris som de andre ble kjøpt for. Dette påvirker prisen negativt. Samtidig så har man lange ventelister på biler som Tesla, som kan gjøre at verditapet blir mindre hvis man treffer en riktig kjøper. Det er dermed et veldig sammensatt bilde.

Det er skrevet flere artikler om verditap på el-biler, men ekspertene virker å være uenige og usikre selv. Her er noe av det ekspertene sier:

  • Utviklingen vil fortsette
  • Batterikapasitet vil bli mindre viktig for prisen ettersom den begynner å dekke daglige behov
  • Verditapet blir ikke like ekstremt som de første som kjøpte el-bil hadde
  • Verditap på 40% etter 3 år
  • Godene vil bli borte

Som man ser ovenfor så er det ekstremt vanskelig å regne ut verditap på el-bil. I tillegg så bør man nok heller gjøre utregninger med et «worst case» hvor man regner med alle fordeler man får med el-bilen i kroner og øre. Det kan være besparelser i:

  1. Bompenger
  2. Rente på billån
  3. Drivstoff
  4. Parkering

Regnestykket som beskrives ovenfor har sine naturlige svakheter da «lønnsomheten» av å eie og kjøre el-bil er svært avhengig av incentiver på avgifter. Dersom disse ordningene skulle endres så vil dette automatisk påvirke prisen på el-biler negativt. Etterspørselen etter nye biler vil falle og bruktmarkedet vil falle.

Hvis man er veldig skeptisk til el-bil på grunn av et mulig stort verditap så kan det være en løsning å avvente i et par år for å så heller kjøpe en brukt el-bil når man vet litt om teknologien. Da kan du være sikker på å kjøpe en modell uten problemer og noen andre har da mest sannsynlig tatt det største verditapet allerede. En annen løsning er å heller lease en el-bil, dette har sine klare fordeler og ulemper, men da kan du regne ut tapet sånn ca på forhånd.

Avslutningsvis så er det viktig å huske på at bil er et tapsprosjekt for de aller fleste og at de aller fleste har verditap. El-biler er bra for miljøet og har god komfort, det er jo tross alt det viktigste!