Fossil eller elktrisk bil, hva lønner det seg å kjøpe?

Bil er ikke lenger bil, nå har du flere forskjellige typer bil:

  • Elbil
  • Dieselbil
  • Bensinbil
  • Hybridbil

Utvalget er stort og meningene er mange. Snakker du med en som selger Tesla så vil han komme med noen veldige argumenter og snakker du med en som selger dieselbiler så klarer nok han å overbevise deg. Hvis vi glemmer hva som er trendy å heller spør oss selv spørsmålet, hvilken type bil er mest lønnsom? Når vi skriver lønnsom så mener vi hvilken bil som taper seg minst i verdi og bruk, de færreste klarer å ha en «lønnsom bil». Vi har i denne artikkelen valgt å kun se på fossile biler sammenlignet med elbiler.

Elbil eller fossilbil?

Norge har hatt en eksplosiv vekst i elbil parken over de siste årene, det finnes flere hundre tusen elbiler i dag. Fortsatt så finnes det flere biler på helt eller delvis fossilt drivstoff. For å finne ut hva som er billigst så må man se på følgende:

1. Verditap

Verditapet på en elbil varierer mye på hvilken modell og merke du velger. På fossile biler så ligger det stort sett på 30-40% de første 3 årene. På elbiler så er det ikke uvanlig med 25 % men også over 50 % etter 3 år.

Utfordringen med verditap på elbiler er at det er vanskelig å forutse dette. Prisen er helt avhengig av fordeler man får ved å kjøre elbil, disse kan forsvinne ettersom elbil parken blir større. I tillegg så kommer det ny teknologi som kan «utdatere» bilen og dermed påvirke prisen negativt. Sammenligner man med biler på fossilt drivstoff så er det mye enklere å regne ut verditap på bilen.

2. Fordeler

Elbiler har helt klart større fordeler enn en diesel eller bensinbil. Det være seg bompasseringer, kollektivfelt, avgifter eller billigere billån. Dette med billån er interessant for her kan man gjøre enorme besparelser. Tesla har hatt et samarbeid med DNB hvor renten var på 0,25 over 10 år. Det er en latterlig lav rente sammenlignet med at du på en bil med fossilt drivstoff vil ligge mellom 3-6 %.

3. Miljøet

Det er utrolig viktig at vi tenker på miljøet og selv om det har vært noe uenighet så er elbiler på sikt en mindre belastning på naturen enn fossilt drivstoff. Dette har kanskje ikke noe med økonomien din å gjøre nå, men det er viktig å ha med i beregningen.

Så hva er best?

Etter å ha gått igjennom flere mulige scenario og målet med å kjøpe bil er å sitte igjen med mest mulig når du skal selge den totalt sett. Da hadde jeg valgt å kjøpe en brukt bil på fossilt drivstoff og sett an hvordan utviklingen på elbiler går over de neste årene. Det er veldig mye usikkerhet rundt:

  • Teknologi
  • Fordeler kan forsvinne
  • Økende strømpriser

Det punktet som taler mest for at man skal kjøpe er miljøperspektivet og det skal man ikke undergrave. Hvis du setter miljøet foran penger så bør du kanskje velge en elbil uansett om verditapet kan bli høyere.

Sjekk finansiering på bil her