Gjeldsgraden er urovekkende

Gjeldsgraden i Norge er kritikkverdig høy, det er det ingen tvil om. Det kan synes at et høyt forbruk over mange år, eller sagt på en annen måte, et oljeeventyr som har tatt nordmenn fra å være traurige bønder til jetsettjagende rikinger, ikke har vært bra for oss. Nå som oljeeventyret er på hell, ser man stadig større problemer dukke opp. Og denne tendensen kan sette hele samfunnet i store utfordringer. For det er ikke bare morsomt å være belånt opp etter halsen, dersom rentenivået plutselig skulle finne på å doble seg, eller for ikke å snakke om tredoble seg.

Det er likevel fortsatt stor aktivitet i det norske markedet, og det er lite som tyder på at renta skal gå nevneverdig opp med det første. Så skal du vurdere kredittkort eller andre typer usikrede lån, bør du kanskje vite om hvordan det ligger an.

Betale husholdningsvarer på kreditt?

Stadig flere husholdninger ser seg nødt til å betale helt vanlige varer med kredittkortene og forbrukslånene sine. Det betyr at inntektene ikke strekker til eller at forbruket ikke står i stil med dem. Det vil derfor lønne seg å spare og ikke bruke penger som man ikke har fremfor å låne penger. På denne måten kan man kontrollere forbruk og inntekt på en fornuftig måte. Men er det inntekt eller forbruk som har mest å si? En kombinasjon av de to er nok ganske sannsynlig, da vi allerede i 2016 så en finanskrise nesten lik den i 2008. Stor nedgang i oljebransjen og stadig flere på trygd og dagpenger førte til at flere tydde til raske løsninger.

Det er flere som betaler dagligvarer, parkering og medisiner på kredittkort, da det ennå er dager eller uker til neste lønn. Bør du ta opp lån som kredittkort, når situasjonen er kritisk. En hver finansiell rådgiver ville nok bastant svart nei til det. For har man ikke tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene, kan luksusfellen eller kreditorene være nærmere døra di enn du aner.

Men det finnes likelig situasjoner der du trygt kan ta opp kreditt. Og det handler selvfølgelig om å investere i ting som gir en avkastning. Denne avkastningen bør være større en rentene på lånet, og derfor er det lurt å forhandle så lav rente som mulig på kredittkortet. Et kredittkort gjennom bank eller forsikring vil som oftest ha lavest rente, men ligger likevel skyhøyt over huslånsrenter og lignende. Investeringer i lønnsom virksomhet, verdiøkning på eiendom eller kjøp av kunst eller gjenstander som vil øke i verdi, kan være situasjoner der kredittkort kan brukes. Ellers er det veldig kjekt å ha kredittkortet med på arbeidsopphold eller utenlandsreise med kjæresten, da kredittkortet kan være en buffer i tilfelle bankkortet blir stjålet eller restauranten ikke tar aksepterer det norske bankkortet.