Er billånet mitt synlig i gjeldsregisteret?

Den 01.07.2019 så ble Gjeldsregisteret.com lansert. Dette er et verktøy som sammen med regulering er ment å beskytte nordmenn fra å ta opp mer gjeld enn de har råd til å betjene. Aldri før har nordmenn hatt mer usikret gjeld og den usikrede gjelden har økt hvert eneste år med rakettfart. Rett før åpningen av Gjeldsregister.com så slapp de noen tall fra bankene som hadde koblet seg opp, disse tallene viste at over 100 000 nordmenn hadde forbrukslån og at gjennomsnittelig lån var på over kr 400 000. Det er dermed helt klart at et slikt register er nødvendig for å hindre at flere havner i gjeldsproblemer.

Gjeldsregisteret tar kun for seg gjeld uten sikkerhet. Det betyr at ordinære billån ikke er inkludert i oversikten. Det til tross for at flere billån faktisk har tilnærmet like høye renter som forbrukslån og at veldig mange biler er lånt over verdien av bilene. Myndighetene og leverandørene av gjeldsregisteret har sagt at det ikke er umulig at leasing, billån og boliglån etterhvert kan bli inkludert i registeret.

Dersom du har har lånt penger til bil uten sikkerhet. Med det så mener vi at banken ikke har tatt pant i bilen, da vil dette dukke opp i gjeldsregisteret. Det vil her ikke komme frem at du har lånt disse pengene til bil, det vil bli ansett som forbrukslån. Hvordan bankene så vil tolke dette er litt avhengig av hvordan type bank du bruker. De store bankene kommer til å «automatisere» denne sjekken sammen med kredittsjekken de gjør. Det betyr at et slikt billån vil kunne påvirke deg negativt dersom du f.eks søker om lån til bolig eller andre typer lån med sikkerhet.

Hvis du i dag har et billån uten sikkerhet og planlegger å søke om lån til bolig innen nær fremtid så vil vi anbefale deg at du prøver å bli kvitt dette så snart som mulig. Vi har prøvd å finne ut om det er noen banker i dag som lar deg få lov til å låne på en bil det ikke er lån på i dag, vi har ikke funnet en bank som tilbyr dette. Eier du egen bolig har ledig verdi i boligen din så kan du prøve å bake dette lånet inn i boligen din. Dersom dette ikke er en mulighet så anbefaler vi at du prøver å betale ned lånet raskt. Nettsiden Gjeldsproblemer.com har laget en guide til hvordan du kan betale ned gjeld raskt