Egenkapital ved lån til campingvogn

Når man tar opp lån er man som regel nødt til å stille med en viss prosent av kjøpesummen i egenkapital. Dette gjelder ikke bare ved lån til campingvogn, men også ved billån, boliglån og så videre. Akkurat når det gjelder ulike kjøretøy vil dette som regel uansett være fornuftig – ettersom disse gjerne synker i verdi raskere enn man klarer å nedbetale lånet man har. Men hvor mye egenkapital trenger man egentlig hvis man skal kjøpe seg campingvogn?

35% egenkapital er det vanligste

De fleste banker som tilbyr lån til campingvogn (carvanlån), ønsker at du stiller med minst 35 prosent av kjøpesummen i egenkapital. Dette kan for mange høres mye ut, men hvis man for eksempel skal kjøpe seg en brukt campingvogn til 100 000 kroner, så holder det at man har 35 000 kroner i oppsparte midler. Og det bør man kanskje ha hvis man skal investere i campingvogn?

Uansett finnes det naturligvis unntak fra denne regelen. Mange banker tilbyr deg 100 prosent finansiering, uten egenkapital, eller med en lavere egenkapital. Da må man være forberedt på at rentenivået vil være noe høyere, selv om banken fortsatt kommer til å ta pant i campingvognen din.

Alternativer uten egenkapital og sikkerhet

Hvis man ikke har mulighet til å stille med egenkapital, og heller ikke har sikkerhet for lånet, så finnes det øvrige alternativer der ute. Men hvis man mangler egenkapital og ikke får lån til campingvogn, så bør man vurdere om økonomien er god nok før man gjør dette. For et usikret lån, typisk et forbrukslån, vil ha vesentlig høyere rente i forhold til de overnevnte lånetypene.

Det betyr at du må regne med minst 10 prosent effektiv rente, noe som uansett kan være overkommelig dersom man skal kjøpe seg en brukt campingvogn til en makspris av 150 000 til 200 000 kroner. Her er det nok bare deg selv som kjenner økonomien din godt nok til at du kan vurdere om det er fornuftig å kjøpe campingvogn med et usikret lån, men det er absolutt ingen umulighet.

Hvordan skaffe seg egenkapital

Det åpenbare svaret på det spørsmålet er naturligvis at man må spare. Men dersom man ikke har evne til det, eller tid til å vente, så kan det være mulig å ta opp et mindre, usikret lån for å finansiere den egenkapitalen som mangler. For eksempel kan man ta opp et forbrukslån på 35 000 kroner for å dekke den manglende delen av egenkapitalen som banken krever for å gi deg et lån til campingvogn.

Det man da må gjøre er å velge så lang nedbetalingstid som mulig på det største (og billigste) lånet, mens man prioriterer å betale ned det dyreste (usikrede) lånet. Bruker man for eksempel kun 12 måneder på nedbetalingen av det lånet, så vil ikke de totale kostnadene forbundet ved kjøpet av campingvognen bli for stor. Uansett krever dette at man har solid kontroll og oversikt over egen økonomi slik at man ikke går på en smell.